Skip to content
EMA+ Smart City

Smart City EMA+

Oborové řešení pro podporu řízení chytrých měst oblasti řízení veřejného osvětlení.

Co není měřitelné,
není řiditelné.

Smart City EMA+ a její klíčové funkce

Pasport veřejného osvětlení

Správa technické evidence a hierarchie svítidel, rozvaděčů, jejich seskupování do skupin, umístění na veřejných plochách, provozní kniha objektů, výkresy a mapové podklady, fotky, souhrnné informace.

Správa provozních stavů

Barevné vizualizace stavů zařízení v mapách, sledování životního cyklu alarmů od jejich vzniku až po jejich utišení nebo zrušení, stavy jednotlivých vstupů a výstupů PLC, záznamy o sepnutí/rozepnutí kontaktů a další notifikace pro uživatele.

Časové plány

Podpora vytváření a spouštění časových plánů provozu svítidel v různých režimech svícení. Plánování nočních útlumů na předřadnících. Jednoduché grafické nastavení časového plánu pro daný den.

Alarmy a statusy

Souhrn aktuálních alarmů na dashboardu portálu včetně barevné vizualizace. Nastavení notifikací na nové alarmy. Aktuální informace o zařízení a jeho komunikačním statusu, stavu vstupů/výstupů včetně barevné vizualizace na dashboardu a mapových podkladech.

Opakované činnosti a operativní údržba

Evidence termínů a lhůt revizních a servisních intervalů, prohlídek a kontrol instalovaných zařízení a technologií. Možnost založení požadavku na operativní údržbu včetně schvalovacího procesu a sledování řešení požadavku.

Provozní knihy a dokumentace

Vedení provozních knih zařízení s přehledem plánovaných a operativních činnosti podle platné legislativy, průkaznost plnění zákonných povinností ve vztahu k vyhláškám a normám. Přehled a správa všech dokumentů na jednom místě a rychlý přístup na dokumenty objektu.

Analýzy a přehledy

Vizualizace vývoje hodnot KPI, přehledy intenzity a spotřeby energie v čase, individualizované dashboardy.

Integrace na řídící systémy

Podpora pro automatizované načítání provozních stavů zařízení z řídících systémů.

Mobilní aplikace pro smart city

Smart City EMA+

Slouží pro zadávání, realizaci a vyhodnocování požadavků na údržbu a opravy ze strany techniků v terénu a efektivní řízení prací na dálku a odkudkoliv.

Ema

Slouží k zápisu měření v terénu, zjištění základních informací o odběru, možnosti zápisu incidentů a poznámek k odběrům. Elektřina, voda, plyn či teplo, Ema umí pracovat se všemi běžnými typy energií.

S kým spolupracujeme v oblasti hardware

Elektro-lumen

„Prezentovaná aplikace je velmi přehledná a intuitivní,  velmi se nám líbila. Obrovskou předností aplikace je provázání správy veřejného osvětlení s facility management. Tím dostává zákazník mnohem  komplexnější produkt s mnohem širším využitím, než nabízí konkurenční SW. Rádi bychom aplikaci nabídli našim stávajícím zákazníkům např. v rámci realizace osvětlení průmyslových areálu, parkovišť a samozřejmě obcí a měst, kde je v současnosti poptávka po tzv. chytrém řešení exteriérového osvětlení velmi intenzivní. Myslíme si, že  i další zákazníky včetně obcí tato chytrá aplikace určitě osloví.“

Ing. Zdenek Král
jednatel společnosti

Chytré osvětlení

Podpora vytváření a spouštění časových plánů provozu svítidel v různých režimech svícení. Plánování nočních útlumů na předřadnících. Jednoduché grafické nastavení časového plánu pro daný den.

Další řešení pro efektivní online správu a řízení nemovitostí

Energetický management

Komplexní nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií za účelem jejich efektivního řízení.

Facility management

Komplexní nástroj pro efektivní online správu a řízení majetku prostřednictvím efektivního cloudového řešení. Poskytuje data o majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Řízení údržby

Komplexní nástroj pro online údržbu strojů i zařízení a efektivní řízení prací na dálku i odkudkoliv.

Správa a řízení nájemních vztahů

Jednoduchý nástroj pro efektivní online správu a řízení nájemních vztahů v rámci komerčních i bytových portfolií.

Oborové řešení

Technicko-provozní informační systém

Oborové řešení pro podporu řízení technicko-provozní oblasti v rámci zdravotnických zařízení.

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
+420 724 444 451
tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
info@tescosw.cz
www.tescosw.cz